It only takes three seconds for Microsoft’s new AI tool to mimic your voice

VALL-E می تواند لحن احساسی سخنران اصلی را حفظ و حتی محیط صوتی او را شبیه سازی کند.

علیرغم اینکه پیشرفت‌های زیادی که در تولید ویدیو با هوش مصنوعی انجام شده است، هنوز هم به مقدار زیادی از داده های اولیه مانند عکس‌های سر از زوایای مختلف یا فیلم‌های ویدئویی نیاز داریم تا سیستم بتواند یک نسخه عمیق جعلی متقاعدکننده از شباهت شما ایجاد کند. وقتی صحبت از جعل کردن صدای شما به میان می آید، این داستان متفاوت است، زیرا محققان مایکروسافت اخیرا یک ابزار هوش مصنوعی جدید را معرفی کرده اند که می تواند صدای افراد
را تنها با استفاده از یک نمونه سه ثانیه ای از صحبت کردن آنها شبیه سازی کند.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *